Huurwoningpunten

Huurpuntentelling voor Stettineiland 24, Amsterdam

Westerpark, West

Woning Rapportage

Voor deze woning hebben wij een rapportage gemaakt die de maximale huurpijs aangeeft volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS). De huurpijs is aangegeven volgens het huidige WWS systeem en volgens de voorgestelde middenhuur huurprijsregulering.

De woning aan de Stettineiland 24 in Amsterdam heeft 304 huurpunten volgens onze rapportage en valt daarmee in de vrije sector en heeft een gemiddelde markt huurprijs van € 2.919 in 2024. Met de introductie van de nieuwe middenhuur regelgeving verwachten wij met zekerheid dat deze woning in de vrije sector blijft. Het is een rijwoning tussen en heeft energielabel A. De laatste WOZ-waarde van 2023 is € 1.107.000. De oppervlakte van de woning is 150m2.

Puntentelling & huurprijs (2024) 304 punten · marktprijs · € 2.920 ·vrije sector [1]
Puntentelling & huurprijs (middenhuur) 310 punten · marktprijs · vrije sector [1] [2]
Woningtype rijwoning tussen
Energielabel A
WOZ-waarde (2023)€ 1.107.000
Oppervlakte woning 150m2

Puntentelling uitgesplitst

Hieronder de WWS huurwoningpunten opbouw uitgesplitst per categorie: gebruiksoppervlakte vertrekken incl. verwarming, keuken en sanitair kwaliteit[1], buitenruimte, rijksmonumentstatus, energielabel en WOZ-waarde.

2024
vrijesector
0
200+
Oppervlakte vertrekken
Keuken en sanitair
Energielabel A
WOZ-waarde
middenhuur
middenhuur
vrijesector
0
200+
Oppervlakte vertrekken
Keuken en sanitair
Energielabel A
WOZ-waarde

Verhuurders advies

Uw woning valt vrijwel zeker in de vrije sector. Download het Huurwoningpunten Rapportage waarmee u kunt aantonen dat deze woning in de vrijesector verhuurd kan worden.

Toelichting

Bovenstaande waardes zijn indicatief en gebasseerd op openbare informatie en data van gelijkwaardige woningen. De achterliggende berekeningen baseren zich op verschillende aannames van de woning en zijn te downloaden via onze betaalde Huurwoningpunten Rapportage. Lees onze algemene voorwaarden.

[1] Berekend voor het scenario van een zelfstandige meergezinswoning met minimale afwerking van keuken en sanitair. Lees alles over huurpunten.

[2] Huurwoningpunten en huurprijzen prognoses in de toekomst zijn afhankelijk van nog vast te stellen prijsindexatie, WOZ en toekomstige wetgeving, waaronder de daadwerklijke uitvoeringsdetails van het nieuwe middenhuursegment.